Završeni Objekti
Branka Krsmanovića 15

Projektovana spratnost objekta je 2PO+Pr+4S. U prizemlju je predviđena izgradnja poslovnog prostora ka ulici i jedne stambene jedinice ka dvorištu objekta. Spratovi su koncipirani tako da su na svakom spratu 4 stambene jedinice, što ukupno iznosi 17 jedinica. Parkiranje je rešeno u jednom nivou podzemne garaže kojoj se pristupa kolskom rampom iz ulice Branka Krsmanovića. Gradnja je započeta meseca marta 2021. godine, a završetak je planiran decembra 2022. godine.

Saznajte Vise
Carigradska 19

Stambeno-poslovni objekat je ukupne BRGP cca 1886 m2 to jest Po+P+5+Ps. Objekat je završen i useljen u oktobru 2019 godine.

Saznajte Vise
Deligradska 3a i Deligradska 5

Stambeno-poslovni objekti su na atraktivnoj lokaciji na Slaviji u samom centru grada, ukupne BRGP 7.057 m2, spratnost objekta je Po2+Po1+P+6+Ps. Gradnja je započeta februara 2019 godine, a objekat je završen i useljen. Ceo stambeno-poslovni objekat je prodat.

Saznajte Vise
Bregalnička 4, Crveni Krst

Bregalnička 4 je poslovno-stambeni objekat Su+Pr+2+Pk koji se sastoji od 9 stanova, 2 ateljea u suterenu i 9 parking mesta. Objekat je ukupne neto površine ca 750 m2. Izgradnja objekata je započela u januaru 2014 godine, a završen i useljiv je u martu 2015. godine. Objekat je dobio pravosnažnu upotrebnu dozvolu broj VI–351-119/2015 od 07.04.2015. godine i izvršena je uknjižba objekta u katastru.

Saznajte Vise
Žička 13, Crveni Krst

Žička 13 je stambeno poslovni objekat koji se sastoji od dve podzemne etaže, prizemlja i sedam spratova. Ima ukupno 24 stana i jedan poslovni prostor. Ukupna NETO površina je oko 1600m2. Izradnja objekta je započeta u junu 2015 godine, objekat je završen i useljen u januaru 2017 godine. Na objektu je završen tehnički prijem i trenutno smo u fazi dobijanja Upotrebne dozvole.

Saznajte Vise
Debarska 9

Gradnja je započeta u novembru 2016 godine, objekat završen i useljen a aprilu 2018 godine.

Saznajte Vise
BUDVA, naselje LAZI

Stambeni objekat Su+Pr+3S na K.P. 366, K.O. Budva. Ukupna površina objekta koji je izgradjen je BGRP: 2249,77m2, odnosno NETO: 1973,44m2. Objekat se sastoji od 40 stanova različitih struktura I useljen I uknjižen je 2012 godine. Objekat se nalazi u naselju LAZI, na brdu, udaljen oko 700m od slovenske plaže.Sa lokacije se pruža izuzetan pogled,kako na samu Budvu, tako i na Jadransko more.

Saznajte Vise
Rade Končara 27-29, Beograd

NEGAST DOO je bio glavni izvođač radova na stambenom objektu u ulici Rade Končara 27-29, Voždovac. Stambeni objekat spratnosti Po+Su+Pr+2+Pk je ukupne bruto građevinske površine 2.970.60 m2 od toga ukupne neto nadzemne površine je 1.294.11 m2. Objekat je završen i useljen septembra 2012. godine.

Saznajte Vise
Debarska 38, Beograd

Objekat je Po+P+2+PK, sastoji se od 12 stanova i 12 parking mesta. Ukupna NETO površina objekta je cca 750m2. Izgradnja objekta je započeta u martu 2013. godine, a završen i useljen u julu 2014. godine. Objekat je dobio pravosnažnu upotrebnu dozvolu u julu 2014. godine broj 351-919/13 i izvršena je uknjižba stambenog objekta u katastru.

Saznajte Vise
Branka Krsmanovića 7 - Zvezdara - Crveni krst

Objekat je BGRP cca 2100m2, neto prodajne površine cca 1450m2. Sastoji se od 23 stana, dva poslovna prostora i dovoljnog broja garažnih i parking mesta u podrumu i u prizemlju objekta. Objekat je useljen u avgustu 2008 godine. Kompletan stambeni i poslovni prostor na objektu je prodat.

Saznajte Vise
Pećska 1A, Zvezdara

Objekat je BGRP 2.436.06 m2, sastoji se od 18 stanova i 3 poslovna prostora. Svaki stan ima pripadajuće garažno mesto u podrumu objekta. Završen, useljen I uknjizen objekat u decembru 2010 godine.

Saznajte Vise
Matavuljeva 7 - Lokacija NEGAST d.o.o

Objekat je BGRP 1.618,36 m2 od čega nadzemne površine je 1.100.65 m2 i podzemne površine 517,71 m2. Sastoji se od 13 stanova i 3 poslovna prostora. Objekat je počeo sa izgradnjom juna 2010. godine, a završen, uknjizen i useljen septembra 2011. godine. Stambeni prostor je kompletno prodat.

Saznajte Vise
Kajmakčalanska 13-17, Crveni krst

Objekat je BGRP cca 3700 m2, neto prodajne površine oko 2700 m2. Sastoji se od 35 stanova, 35 garaža i tri poslovna prostora. Sve stambene jedinice su prodate kao i dva poslovna prostora.

Saznajte Vise
Ljubljanska 32 - Zvezdara

Objekat je BGRP cca 2000m2, odnosno cca 1100m2 NETO prodajnog prostora. Sastoji se od 20 stanova, dva poslovna prostora i dovoljnog broja parking mesta za potrebe stanara. Objekat je useljen u septembru 2007 godine. Kompletan stambeni i poslovni prostor na tom objektu je prodat.

Saznajte Vise
Kajmakčalanska 25 - Crveni krst

Objekat je BGRP cca 1300m2, neto prodajne površine cca 820m2. Sastoji se od 10 stanova i dovoljnog broja garažnih mesta u podrumu objekta. Objekat je useljen u novembru 2008 godine. Kompletan stambeni prostor na objektu je prodat.

Saznajte Vise
Kajmakčalanska 30 - Crveni Krst

Objekat je cca 450 m2 sastoji se od tri stambene jedinice i garažnog prostora. Prodat je jednom kupcu i koristi se kao poslovna zgrada. Objekat je useljen 2003. godine.

Saznajte Vise
Heroja Maričića 24, Kraljevo centar

Objekat je površine BGRP 1700 m2 i neto prodajne površine oko 1000 m2. Sastoji se od 18 stanova i 4 poslovna prostora. Kompletan stambeni i poslovni prostor na tom objektu je prodat. Objekat je useljen u martu 2004. godine.

Saznajte Vise
Heroja Maričića 26, Kraljevo centar

Objekat je površine BGRP oko 1800 m2, neto prodajne površine 1100 m2. Sastoji od 21 stana i 3 poslovna prostora. Kompletan stambeno poslsovni prostor je prodat. Objekat je useljen u avgustu 2005. godine.

Saznajte Vise